Het Museum

Het Musée Magritte Museum, in het hart van Brussel, is met zijn meer dan 230 werken en archiefstukken de belangrijkste verzameling ter wereld van de Belgische kunstenaar René Magritte. De multidisplinaire opstelling toont zijn schilderijen, gouaches, tekeningen, beelden, beschilderde objecten, maar ook zijn publicitaire affiches, muziekpartituren, foto’s en films. Het Museum beschikt eveneens over de belangrijkste collectie werken uit zijn "vache"-periode.

De tentoongestelde selectie werken uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België wordt steeds uitgebreid met een wisselende presentatie van externe bruiklenen. Belgische en buitenlandse musea en privéverzamelaars steunen dit museumproject en stellen hun vaak nog nooit eerder getoonde werken ter beschikking. De bezoeker kan daardoor tal van juweeltjes ontdekken die nog steeds in privébezit zijn.

Het Musée Magritte Museum sleepte reeds 8 nominaties en prijzen in de wacht. Jaarlijks komen meer dan 300.000 bezoekers over de vloer, die genieten van 2.500 m² expositieruimte.


Het Musée Magritte Museum kwam tot stand dankzij het uitzonderlijke competentiemecenaat van ENGIE en het partnership met de Magritte Stichting, de Regie der Gebouwen en het Federale Wetenschapsbeleid.