Het surrealisme

"Hebben we al gezien bestaat niet voor de surrealist, hij gaat op zoek naar Hadden we nooit eerder gezien."

René Magritte

Het surrealisme is een kunstbeweging die officieel haar intrede deed in 1924 met het Manifeste du surréalisme ('Manifest van het surrealisme'). De stroming dankt haar naam aan de Franse dichter Guillaume Apollinaire die het begrip in 1917 gebruikte om een uitdrukkingsvorm te noemen die het realisme overschrijdt. Oorspronkelijk is het surrealisme hoofdzakelijk literair, maar het principe wordt al snel overgenomen door de plastische kunsten, muziek, film en fotografie. Het surrealisme ontwikkelt zich in Parijs, de wereldhoofdstad van de kunst, die  een sterke aantrekkingskracht uitoefent op kunstenaars uit Europa en de Verenigde Staten. Reeds vanaf 1924 is België het eerste land buiten Frankrijk waar de eerste initiatieven ontkiemden die zouden leiden tot het ontstaan van een surrealistische scene waarbij het spontane, het onbewuste en het spelen met het rationele centraal staan. Het creatieve proces primeert, en niet het kunstwerk als artistiek resultaat.

In 1926 schilderde René Magritte zijn eerste surrealistische werken.