Gadgets

"Kunst is maar waardevol als zij bevrijdend kan werken."

René Magritte